‘tuongGiap’

Dịch giả Đỗ Hùng (ngoài cùng, bìa trái) và Giáo sư Larry Berman (người thứ 4 từ trái sang) tại nhà cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Ảnh: First News

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s