‘Ngoai-GS-Larry-Berman—ai-ta-Tu-Cang-va-ba-Tam-Thao-cung-se-la-nhung-nguoi-co-van-cho-bo-phim-nay-a8692’

Ngoài giáo sư Larry Berman, Đại tá Tư Cang, bà Tám Thảo là những người tham gia cố vấn cho bộ phim

????????????

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s