‘8b_PEFR.jpg.ashx’

Từ trái qua ông Nguyễn Quang Minh, bà Tám Thảo, ông Tư Cang, ông Larry Berman và Nguyễn Văn Phước chụp hình lưu niệm chung sau lễ ký kết hợp tác

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s