Vietnamese Press

GS Larry Berman mở trang web song ngữ về Phạm Xuân Ẩn

Nỗ lực giúp cả công chúng ở Việt Nam và Mỹ dễ dàng tiếp cận những thông tin về Thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn, GS Larry Berman (tác giả cuốn “X6 Điệp viên hoàn hảo”) lập ra trang web bằng 2 thứ tiếng Việt – Anh.

Trang web có địa chỉ https://perfectspyx6.com/, do GS Berman tự xây dựng và thiết kế. Đây là nơi đăng tải những thông tin và hình ảnh về cuộc đời của Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn và về cuốn sách X6 Điệp viên hoàn hảo bằng cả hai thứ tiếng Anh và Việt.

GS Berman cũng tập hợp và đăng tải lên trang web nhiều bài báo xuất bản tại Việt Nam về Phạm Xuân Ẩn. Ngoài ra, còn có những bức thư của bà Thu Nhàn – vợ Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn, gửi GS Larry Berman. Nhiều câu chuyện thú vị và đặc biệt trong quá trình trò chuyện, phỏng vấn Phạm Xuân Ẩn để viết sách cũng được GS Berman chia sẻ.

Categories: Vietnamese Press