Vietnamese Press

Trang web về Phạm Xuân Ẩn của giáo sư Larry Berman

Từ ngày 26-7, giáo sư Larry Berman – tác giả quyển sách X6 Điệp viên hoàn hảo viết về Thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn – đã ra mắt trang web do ông tự xây dựng và thiết kế tại địa chỉ: https://perfectspyx6.com/với mong muốn cung cấp cho bạn đọc những thông tin và hình ảnh về cuộc đời của nhà tình báo, điệp viên lỗi lạc của Việt Nam bằng 2 thứ tiếng Anh và Việt.

Sau khi thực hiện lời hứa với Thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn – chỉ công bố cuốn sách X6 Điệp viên hoàn hảo khi Phạm Xuân Ẩn qua đời – thời gian qua, với mong muốn nhiều người dân Việt Nam hiểu rõ hơn về con người cũng như về tấm lòng của Phạm Xuân Ẩn, giáo sư Larry Berman cũng đã có nhiều hoạt động giới thiệu cuốn sách tới đông đảo công chúng và không ngừng tìm kiếm các đối tác để thực hiện bộ phim về ông.

Categories: Vietnamese Press