Vietnamese Press

Ra mắt trang web về Phạm Xuân Ẩn – X6 Điệp viên hoàn hảo tại Mỹ

Vào tháng 4 năm nay, GS Larry Berman đã trở lại Việt Nam để tham gia buổi ký kết hợp tác thực hiện bộ phim truyền hình về Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn, dự kiến dài 30 tập, với tên gọi “X6 Điệp viên hoàn hảo”.

 Sau đó không lâu, GS Larry Berman đã tự thiết kế một website về nhà tình báo, điệp viên lỗi lạc của Việt Nam Phạm Xuân Ẩn tại địa chỉ https://perfectspyx6.com/ (ảnh). Bạn đọc sẽ tìm thấy ở trang web những thông tin và hình ảnh về cuộc đời của Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn cũng như về cuốn sách “X6 Điệp viên hoàn hảo” bằng 2 ngôn ngữ Anh và Việt. Nhiều bài báo xuất bản tại Việt Nam được GS Larry Berman tập hợp và đăng tải tại trang web này. Website này sẽ là một cầu nối đặc biệt được cả người Mỹ, người Việt ở California và ở Việt Nam quan tâm.

Categories: Vietnamese Press

%d bloggers like this: